Praca

Jesteśmy prężnie działającą firmą w branży, szukamy fachowców i pasjonatów, którzy lubią nowe wyzwania. Gwarantujemy stałą, na podstawie umowy o pracę, dobrze płatną pracę w wyjątkowym zespole. Wyznaczyliśmy kompetencje, które pomagają nam osiągnąć sukces. Nimi właśnie kierujemy się wybierając naszych pracowników.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE REM-BUD SP.  ZO.O.  W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW:

W przypadku przesłania przez kandydata do pracy danych dodatkowych względem przepisów prawa w CV, np. wizerunek, e-mail, telefon – wykorzystanie aplikacji będzie możliwe po wyrażeniu zgody, którą można umieścić w stopce CV, lub jako oddzielne oświadczenie, zgodnie ze wzorem:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Katarzynów 48 moich danych osobowych, dodatkowych względem Kodeksu Pracy, na potrzeby rekrutacji. Jestem świadomy/a możliwości odwołania wyrażonej zgody."

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Katarzynów 48 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest REM-BUD Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48, numer tel. 46 837 57 58, e-mail: biuro@rembud-lowicz.pl.
Państwa dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (KP) , a w przypadku danych dodatkowych względem przepisów prawa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mogą Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.